Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Pilux & Danpex χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες κατοχυρωμένες διεθνώς με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων με αναβαθμισμένη φωτιστική απόδοση και μειωμένη ηλεκτρική κατανάλωση. Με τον τρόπο αυτό, αφενός επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με ανάλογο οικονομικό όφελος για τον τελικό χρήστη και αφετέρου θετική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η επενδυτική δραστηριότητα της Pilux & Danpex είναι αφιερωμένη στην έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων φωτισμού προστιθέμενης αξίας με ανάλογα ανταποδοτικά οφέλη για τον τελικό χρήστη.

Η δραστηριότητα αυτή είναι συνυφασμένη με την Κοινοτική Οδηγία για την “Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων” (2002/91/ΕΚ/16.12.02) που επιβάλλει την ενεργειακή πιστοποίηση βάσει βαθμολόγησης των νέων και υφισταμένων κτιρίων με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τα νέα καινοτομικά προιόντα φωτισμού της Pilux & Danpex αποφέρουν εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω πρωτοποριακών συστημάτων ανάκλασης φωτός. Η αυξημένη τους φωτιστική απόδοση καθιστά δυνατή τη λειτουργία λιγότερων συγκριτικά φωτιστικών σωμάτων σε οποιονδήποτε χώρο. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται:

- Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και αντιστοίχως μείωση της δαπάνης προς την ΔΕΗ από 20% έως 50%!

ή

- Βελτίωση της φωτιστικής απόδοσης από 20% έως 100% με άμεσα θετικά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα της εκάστοτε εφαρμογής (π.χ. περιβάλλοντα λιανικής πώλησης, βιομηχανιών, αποθηκών, δημόσιων κτιρίων, κτλ)!

- Ταχεία απόσβεση της επένδυσης του τελικού χρήστη!

Για ένα πιο φωτεινό αύριο για το περιβάλλον μας

 
 
 

Requirements: 1024 x 768 Screen Resolution. | Latest Flash Player download | Acrobat Reader download

 

Όροι χρήσης ιστοσελίδας | Γενικοί όροι συνεργασίας

Copyright © 2009. All rights Reserved. Pilux & Danpex